خلاصه
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح کرد:

قصور پزشکی متخصص گوش وحلق‌و بینی در بوشهر/ در مرحله وصول شکایت هستیم

لیمر:معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: موضوع مطرح شده در مورد جاماندن باند پانسمان در گلوی پسر بچه ۹ ساله بوشهری یک قصور پزشکی بوده و در حال رسیدگی به این پرونده هستیم. به گزارش لیمر :سید سجاد...