خلاصه
آخرین خبرها از ماجرای دستگیری صیادان بوشهری؛

پیگیری های نماینده بوشهر با وزارت خارجه و دیدار با خانواده صیادان+ سند

لیمر:در حالی که دستگیری سه صیاد بوشهری توسط نیروهای نظامی کویتی در خلیج فارس فضای نگران کننده ای بر خانواده های آنها ایجاد کرده است شاهد کندی وزارت امورخارجه کشورمان برای مشخص شدن وضعیت این افراد هستی...