عکس/ ادای احترام فضانورد روس به پدر موشکی ایران | ليمر
خلاصه

عکس/ ادای احترام فضانورد روس به پدر موشکی ایران

لیمر:الکساندر لازوتکین، فضانورد و مهندس طراحی سامانه های فضایی روسیه در بدو ورود به ایران با حضور در کنار مزار سردار لشگر شهید حسن طهرانی مقدم به پدر صنعت موشکی ایران ادای احترام کرد.
عکس/ ادای احترام فضانورد روس به پدر موشکی ایران
در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر