خلاصه

دیدنی های امروز

تزیین بلندترین کاج طبیعی کریسمس در انگلیس

تزیین بلندترین کاج طبیعی کریسمس در انگلیس

کنفرانس خبری دو سناتور دموکرات آمریکایی در ساختمان کنگره علیه “استیو بنن” مشاور ارشد دونالد ترامپ. این دو سناتور دموکرات از ترامپ خواستند به دلیل مواضع نژادپرستانه “بنن” در انتخاب او به عنوان مشاور ارشدش تجدید نظر کند

کنفرانس خبری دو سناتور دموکرات آمریکایی در ساختمان کنگره علیه

تظاهرات چپ ها و آنارشیست های یونانی در اعتراض به سفر باراک اوباما به این کشور – آتن

تظاهرات چپ ها و آنارشیست های یونانی در اعتراض به سفر باراک اوباما به این کشور – آتن

تظاهرات صدها دانش آمور دبیرستانی آمریکا در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا در شهر واشنگتن دی سی

تظاهرات صدها دانش آمور دبیرستانی آمریکا در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا در شهر واشنگتن دی سی

حمله هوایی به بیمارستانی در غرب شهر حلب سوریه

حمله هوایی به بیمارستانی در غرب شهر حلب سوریه

” لَری” گربه ساختمان نخست وزیری بریتانیا در انتظار وزرای کابینه در مقابل درب مقر نخست وزیری بریتانیا – خیابان داونینگ لندن

پارکی در سرینگر کشمیر

پارکی در سرینگر کشمیر

جشنواره “یی پنگ ” در شهر چیانگ مای در شمال تایلند

جشنواره

عبور یک ناو روسی از تنگه بسفر ترکیه

عبور یک ناو روسی از تنگه بسفر ترکیه

انتقال شهروندان عراقی به بیرون از منطقه جنگی در اطراف شهر موصل

انتقال شهروندان عراقی به بیرون از منطقه جنگی در اطراف شهر موصل

ترتیبات و تدارکات امنیتی نیروهای پلیس آلمان پیش از سفر باراک اوباما به شهر برلین

ترتیبات و تدارکات امنیتی نیروهای پلیس آلمان پیش از سفر باراک اوباما به شهر برلین

بازار شترفروش ها در پوشکار هند

بازار شترفروش ها در پوشکار هند

بدون شرح

بدون شرح

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر