خلاصه

ضدانقلاب عکس سال ۸۸ تهران را جای کازرون جا زد

درحالی که این روزها کازرون استان فارس وضعیت آرامی را پشت سر می‌گذارد، آمدنیوز با انتشار تصویری از اغتشاشات سال ۸۸ مدعی نا آرامی در این شهر شده است

ضدانقلاب عکس سال ۸۸ تهران را جای کازرون جا زد

از شایعه تا واقعیت: التهاب‌آفرینی و امنیتی نشان دادن وضعیت کشور یکی از برنامه‌های ضدانقلاب در کشور است. رسانه‌های این جریان نیز برای رسیدن به چنین هدفی به هر ابزاری روی می‌آورند؛ استفاده از تصاویر آرشیوی و قدیمی یکی از مرسوم‌ترین شیوه‌های رسانه‌هایی همچون آمدنیوز است.

در تازه‌ترین اتفاق نیز آمدنیوز با انتشار مطلبی مدعی شد: جوّ میدان توحید کازرون در ۱۷ خردادماه به شدت امنیتی شده است.

اما واقعیت این است که تصویرادعایی آمدنیوز تحت عنوان امنیتی شدن کازرون، تصویری از اغتشاشات سال ۸۸ در تهران است و نه کازرون! و نکته جالب‌تر این که اصلا در کازرون وضعیت آرام است.

 

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر