تست فوتبالیست‌های بوشهری برای تییم شاهین شهرداری | ليمر