نخستین دوره مسابقات فوتوالی شهرستان بوشهر با معرفی برترین ها پایان یافت. | ليمر
خلاصه

نخستین دوره مسابقات فوتوالی شهرستان بوشهر با معرفی برترین ها پایان یافت.

لیمر:نخستین دوره مسابقات فوتوالی شهرستان بوشهر با معرفی برترین ها پایان یافت.

به گزارش لیمر؛ رئیس کمیت