قاضی گناوه‎ای برای چندین متهم مجازات جایگزین صادر کرد | ليمر
خلاصه

قاضی گناوه‎ای برای چندین متهم مجازات جایگزین صادر کرد

لیمر: دادرس علی البدل دادگاه کیفری ۲ گناوه گفت: برای چند متهم در این شهرستان مجازات جایگزین حبس صادر شد.

به گزارش لیمر؛ ساسان عالی زاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از این متهمان که اقدام به جاری کردن فاضلاب خانگی در معابر کرده بود به جای تحمل ۶ ماه حبس تعزیزی به قرار تعلیق اجرای تعیینی به مدت یک سال محکوم شد.

وی گفت: متهم بر اساس رای صادره که تعلیق از نوع مراقبتی و برای اهداف پیشگیرانه مجازات و آگاهی بخشی به سایر اشخاص و نظر به آموزه های جرم و کیفر شناختی است به نصب حداقل پنج بنر رنگی در منظر عمومی به همراه متن آموزنده درباره دفع بهداشتی فاضلاب و مضرات دفع غیر بهداشتی با هماهنگی شهرداری و نظارت شبکه بهداشت و درمان مکلف شد.

عالی زاده اظهار داشت: درصورتی که نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق ایشان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: یک متهم دیگر به اتهام ساخت و نگهداری مشروبات الکلی خارجی محکوم به ۱۰ ماه حبس تعزیری، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت شده بود که رای جایگزین حبس صادر و مکلف به رنگ آمیزی و ترمیم و تنظیف و نوسازی مدارس موجود در این شهرستان حداقل پنج آموزشگاه به مدت پنج ماه و به میزان ۵۰۴ ساعت بطور رایگان با نظارت مدیریت آموزش و پرورش شد.

عالی زاده یادآورشد: چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف کند، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می شود.

وی گفت: مجازات ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت این متهم به قوت خود باقی است.

دادرس علی البدل دادگاه کیفری ۲ گناوه افزود: یک متهم به همراه دو نفر دیگر به اتهام مشارکت در سرقت و خریداری گوشی تلفن همراه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی محکوم به حبس تعزیری شده بودند که مستند به قانون مجازات اسلامی قرار تعلیقی جایگزین شد.

وی گفت: در این پرونده متهم دردیف اول و دوم که به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۲ ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و ۴۸ ضربه شلاق محکوم شده بودند با عنایت به جلب رضایت و جبران ضرر وزیان شاکی و ابراز ندامت مکلف شدند در طول دوره تعلیق حداقل دو بار در نماز عبادی سیاسی جمعه و هیات‌های عزاداری شرکت و آخرین روز ماه گواهی تصدیق شده توسط امام جمعه و مسئول هیات مذهبی به داداگاه ارایه دهند.

عالی زاده بیان کرد: همچنین این متهمان مکلف شدند با مراجعه به کتب فقهی موجود و سایر منابع نسبت به خارج نویسی کردن ۱۰ حدیث با مضمون حرمت ” اکل مال به باطل ” اقدام و با ذکر دقیق منابع استنادی به اجرای احکام کیفری ارایه دهند.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر