خلاصه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب شد

لیمر: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی ، علی درویشی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب کرد.

به گزارش لیمر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی ، علی درویشی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب کرد.

علی درویشی تاکنون معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر بوده است.

اخیرا رضا عوض‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نیز به عنوان مسؤول امور بودجه بهداشت و رفاه کشور منصوب شد.

نظر شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر