خلاصه

مقاله پژوهشگر بوشهری در بین ١٠٠ مقاله برتر دنیا قرار گرفت

لیمر: مقاله پژوهشگر بوشهری سینا دوبرادران و همکارانش در فهرست ۱۰۰ مقاله برتر دنیا در رابطه با فلوراید و بهداشت دهان و دندان قرار گرفت.

به گزارش لیمر: مقاله پژوهشگر بوشهری سینا دوبرادران و همکارانش در فهرست ۱۰۰ مقاله برتر دنیا در رابطه با فلوراید و بهداشت دهان و دندان قرار گرفت.

سینا دوبرادران پژوهشگر بوشهری در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های پژوهشی قابل توجهی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌شود اظهار داشت: این دانشگاه دارای پژوهشگران متعددی است که در عرصه‌های مختلف پزشکی فعالیت قابل توجهی دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برگزیده شدن مقاله‌ای که از پروژه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بوده خبر داد و بیان کرد: مقاله‌ای به عنوان Top Cited Publications On Fluoride In Relation To Oral Health: A Bibliometric Analysis به تازگی به چاپ رسیده است که پراستنادترین مقالات مربوط به فلوراید و بهداشت دهان و دندان در ٢ دهه اخیر فهرست کرده و مقاله ما در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در بین ١٠٠ مقاله برتر جهان قرار گرفته است.

وی هدف این مطالعه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: هدف از این پژوهش تعیین ارتباط غلظت فلوراید آب‌های زیرزمینی در منطقه دشتستان استان بوشهر و ارتباط آن با پوسیدگی دندان کودکان ۶ تا ۱۱ ساله در منطقه است.

دوبرادران افزود: این مطالعه نشان داد که میزان فلوراید در غلظت‌های بالا نه تنها اثر پیشگیری کننده در جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ها ندارد بلکه می‌تواند اثرات منفی داشته باشد.

لازم به ذکر است این مقاله ارتباط فلوراید آب آشامیدنی و پوسیدگی دندان کودکان در دشتستان را مورد توجه قرار داده است که توسط دکتر دوبرادران و همکاران در ژورنال فلوراید در سال ٢٠٠٨ به چاپ رسیده است.

نظر شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر