خلاصه

رئیس جدید گمرک بوشهر منصوب شد

لیمر: طی حکمی از سوی رئیس گمرک ایران، بهروز قره‌بیگی‌ به عنوان مدیرکل گمرک بوشهر و ناظر گمرکات استان منصوب شد.

به گزارش لیمر: طی حکمی از سوی رئیس گمرک ایران، بهروز قره‌بیگی‌ به عنوان مدیرکل گمرک بوشهر و ناظر گمرکات استان منصوب شد.

منصور بازیار‌ به دلیل مشکلات شخصی اخیرا از مدیرکلی گمرک بوشهر استعفا کرده و به عنوان عضو کمیسیون معاملات گمرک ایران منصوب گردید.

نظر شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر