رئیس جدید گمرک بوشهر منصوب شد | ليمر
خلاصه

رئیس جدید گمرک بوشهر منصوب شد

لیمر: طی حکمی از سوی رئیس گمرک ایران، بهروز قره‌بیگی‌ به عنوان مدیرکل گمرک بوشهر و ناظر گمرکات استان منصوب شد.

به گزارش لیمر: طی حکمی از سوی رئیس گمرک ایران، بهروز قره‌بیگی‌ به عنوان مدیرکل گمرک بوشهر و ناظر گمرکات استان منصوب شد.

منصور بازیار‌ به دلیل مشکلات شخصی اخیرا از مدیرکلی گمرک بوشهر استعفا کرده و به عنوان عضو کمیسیون معاملات گمرک ایران منصوب گردید.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر