برق استان تمامی فرایندهای خود را سیستمی می‌کند | ليمر
خلاصه

برق استان تمامی فرایندهای خود را سیستمی می‌کند

لیمر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: این شرکت برای سال جاری رویکرد سیستمی کردن تمامی فرایندهای خودرا به صورت جدی دنبال می کند.

به گزارش«لیمر» به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر؛ اردشیر مذکوری در نشست با ارزیابان شرکت توانیر اظهار داشت: بدون شک سیستمی کردن فرایند ها علاوه بر تسهیل سازی در امور به ارزیابان عملکرد شرکت نیز کمک شایانی می کند.
برق استان بوشهر تمامی فرایندهای خود را سیستمی می‌کند

وی بیان کرد: ارزیابی منجر به تبادل دانش شده و همچنین نقاط ضعف و قوت را برای شرکت توزیع مشخص می کند.

برق استان بوشهر تمامی فرایندهای خود را سیستمی می‌کند

مذکوری ادامه داد: با مشخص شدن نقاط ضعف و قوت شرکت ها در جریان ارزیابی ها می توان افق روشنی نیز برای چشم انداز شرکت ترسیم کرد.

وی بیان کرد: هدف نهایی این ارزیابی افزایش رضایتمندی مشترکان و شرکت محترم توانیر از عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر است که این مهم زمینه تحقق بسیاری از هدف های شرکت را نیز فراهم می کند.

ارزیابان شرکت توانیر در سفر خود به استان بوشهر واحدهای خدمات مشترکین و بهره برداری را مورد ارزیابی قرار دادند که در ارزیابی اولیه عملکرد این واحدها مطلوب گزارش شده است.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر