ورود دادستانی به ضرب و شتم کودک افغانستانی در آبدان/ ضارب، مأمور شهرداری نبود | ليمر
خلاصه

ورود دادستانی به ضرب و شتم کودک افغانستانی در آبدان/ ضارب، مأمور شهرداری نبود

لیمر: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: دادستانی دیر به‌عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود کرده و برای فرد ضارب پرونده قضایی تشکیل‌شده است.

به گزارش لیمر:علی حسن‌پور ظهر امروز در خصوص ضرب و شتم کودک افغانستانی در شهر آبدان اظهار داشت: دادستانی دیر به‌عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود کرده و برای فرد ضارب پرونده قضایی تشکیل‌شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: در حالی که این کودک افغانستانی در حال دست‌کاری صندوق کمک به امامزاده بوده، فرد ضارب به ضرب و شتم این کودک اقدام می‌کند که هم‌اکنون فرد ضارب به مراجع قضایی احضار شده است.

حسن‌پور تصریح کرد: برخی فرد ضارب را مأمور شهرداری آبدان معرفی کرده بودند که پس از انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که این موضوع صحت نداشته است.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر