دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام چند پرونده‌ | ليمر
خلاصه

در خصوص آرا صادره از سوی دادگاه انقلاب صادر شد

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام چند پرونده‌

لیمر:رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

به گزارش لیمر به نقل از مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر