فراخوان عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع)» منتشر شد | ليمر
خلاصه

در استان بوشهر؛

فراخوان عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع)» منتشر شد

لیمر:مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر از برگزاری پنجمین فراخوان استانی عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع)» خبر داد.
فراخوان عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع)» منتشر شد

ب