خلاصه

مدیر بوشهری و موفقیت های مکرر در استان قزوین

لیمر:برای سومین سال متوالی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین موفق شد که در جشنواره شهید رجایی این استان در بین دستگاه های برتر قرار گیرد.

به گزارش لیمر: این اداره کل در حالی به مانند سال های قبل حائز این رتبه شده که احمدی مدیر این دستگاه توانسته انقلابی در عرصه مدیریت در این مجموعه ایجاد کند.

احمدی که اهل شهرستان دشتستان استان بوشهر است توانسته اسفندماه سال قبل نیز مدیر نمونه سازمان تعزیرات کشور را کسب کند. یکی از نقاط بسیار قوی این مدیر کارآمد که سابقه مدیرکلی تعزیرات حکومتی استان بوشهر را در اختیار دارد، توجه به رسانه ها و عرصه اطلاع رسانی است که سبب شده فعالیت های این سازمان در کمترین زمان ممکن توسط اهالی رسانه به مردم منتقل شود.