انتصاب یک بوشهری در کمیته فنی ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت | ليمر
خلاصه

انتصاب یک بوشهری در کمیته فنی ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت

لیمر:محمدحسین ستوده رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب شد.

به گزارش لیمر، محمدحسین حیدری مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی محمدحسین ستوده رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

“سلام علیکم

بدینوسیله جنابعالی با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب می‌گردید تا وفق مقررات و ضوابط جاری حاکم، احترام به ارزش‌ها، امانت‌داری، اهتمام به انجام صحیح و دقیق امور نسبت به انجام توأم با مطالعه، مشارکت فعال با رویکرد توجه به اسناد بالادستی، مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، جمع‌آوری و استخراج داده‌ها، تدوین نتایج و پیگیری‌های مربوطه فعالیت نمایید؛ مقتضی است مدت زمان این انتصاب یک‌ساله است.

نظر شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر