خلاصه

انتصاب یک بوشهری در کمیته فنی ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت

لیمر:محمدحسین ستوده رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب شد.

به گزارش لیمر، محمدحسین حیدری مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی محمدحسین ستوده رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

“سلام علیکم

بدینوسیله جنابعالی با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته فنی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب می‌گردید تا وفق مقررات و ضوابط جاری حاکم، احترام به ارزش‌ها، امانت‌داری، اهتمام به انجام صحیح و دقیق امور نسبت به انجام توأم با مطالعه، مشارکت فعال با رویکرد توجه به اسناد بالادستی، مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، جمع‌آوری و استخراج داده‌ها، تدوین نتایج و پیگیری‌های مربوطه فعالیت نمایید؛ مقتضی است مدت زمان این انتصاب یک‌ساله است.