امکان پرداخت بدون استفاده از کارت‌های بانکی فراهم شد | ليمر
خلاصه

امکان پرداخت بدون استفاده از کارت‌های بانکی فراهم شد

لیمر: مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت: امکان پرداخت بدون کا