انتظار می‌رود آیت‌الله حسینی بوشهری تا فردا به هوشیاری کامل برسند | ليمر