خلاصه

با تبریک روز قلم رسالت اصحاب قلم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه آورده است که چهاردهمین روز از تیرماه را ایرانیان باستان ، روز تیر (عطارد) می نامیدند. از آنجا که سیاره تیر یا همان عطارد ، در فرهنگ ایرانی کاتب و نویسنده ستارگان است ، این روز را ایرانیان روز نویسندگان می دانستند و گرامی می داشتند.
به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی کشور به پیشنهاد «انجمن قلم ایران» روز چهاردهم تیرماه را «روز قلم» نامگذاری و در تقویم رسمی کشور گنجانده است. ضمن تبریک این روز مطالبی تقدیم می گردد. در صحیفه هستی انسان و قلم همزاد یکدیگرند. گویی که در صعود و سقوط آدمیان نقش بی بدیل قلم هویداست. بی گمان قلم یکی از موهبت های بی نظیر الهی است که آفریدگار دانای هستی از صبح ازل ، از لحظه ی نخست وجود ، لذت برخورداری از آن را به انسان هدیه داده و بهره مندی از آن را با سرنوشت آدمی همراه نموده است.
در طول تاریخ بودن ، در تمامی تمدن ها و فرهنگ ها و در تمامی مکان ها و زمان ها قلم ها عزیز و صاحبان آنها صدرنشین بوده اند. عظمت و شأن ویژه ی قلم و جایگاه رفیع ، سترگ و بلند آن تا به جایی است که آن یگانه ی حکیم در قرآن کریم نه تنها نام سوره ای را «قلم» ذکر نموده ، بلکه به قلم و به آنچه با آن نگاشته می شود ، سوگند یاد می کند. « ن والقلم و مایسطرون » « نون ، سوگند به قلم و به آنچه با قلم می نویسند » سوگند خداوند به قلم و آثار آن ، به قلم قداست و شرافت ، و به نوشتن عزّت و حرمت بخشیده است. که براستی : قلم چشمه ی زاینده و دولت پاینده است.قلم رازگشای هستی و روشنگر تاریکی های جهل و نادانی است.قلم زبان گویا و سخن رسای دانایی است.قلم تکیه گاه فکر و فرهنگ و فرهیختگی است.
آگاهی ، دانایی ، اختیار و انتخاب مشخصه و ممیزه ی انسان از تمامی آفریده هاست. بدون تردید در سایه آموختن و دانستن است که می توان از اختیارِ انتخاب به خوبی بهره برد. اهمیّت جایگاه و تقدّس و منزلت «قلم» در میان آفریده های آفریدگار به حدّی است که در نخستین ارتباط وحیانی رسول خاتم با مبدأ هستی ، خداوند خود را اینگونه معرفی می کند: « الذی علّم بالقلم » « همان کسی که توسط قلم تعلیم نمود » تشنگان حکمت و دانایی ، عطش ندانستن ها و کم دانستن های خود را با آموختن سیراب می کنند که همانا : قلم کلید دانایی و تفکر است.قلم ترجمان عقل و اندیشه و معرفت انسانهاست.قلم معیار سنجش اندیشه ها و ملاک تعالی فرهنگ هاست.
قلم حلقه ی وصل فکرها ، فرهنگها و تمدنهاست. فلسفه وجودی قلم و نگاشتن ، برقراری ارتباط میان مکتب ها ، تجربه ها و تعالی اندیشه هاست. نوشتن بهترین وسیله برای بیان افکار افراد است. با نوشتن ، رازها و رمزهای اندیشه های درونی آدمی بروز و ظهور می یابد و هر آنچه در ذهن پیچیده انسان جای گرفته به مدد قلم و معجزه نوشتن به زیور طبع آراسته می گردد. امام علی (ع) می فرماید : « قلم گویاترین کسی است که از طرف تو سخن می گوید. » فرهیختگان ، اندیشمندان و نویسندگان آگاه ، فاضل و زمان شناس نقشی دایمی و تأثیرگذار در روشنگری و آگاهی بخشی جوامع خود و تعیین خط مشی زندگی آینده بشر بر عهده دارند. ماندگاری علوم و سپردن آن از نسلی به نسل دیگر ، انتقال پیام فرهنگ ها و فرهیختگان به انسان های آینده و تکامل و پرورش اندیشه های بشر در طی قرون متمادی ، از معجزات خامه ی اصحاب دانایی و معرفت است. مگر نه اینست که نوشتن بهترین راه و مهم ترین روش حفظ و صیانت از آموخته ها و اندیشه هاست.
آثار قلمی نویسندگان و فرزانگان یک قوم ، میراث ارزشمند و ماندگار نسل حاضر و نسل های آینده آن ملت به شمار می رود. در فرهنگ ایرانی ، قبل و بعد از اسلام ، دانایی همواره عامل توانایی بوده و دانایان صدر نشین بوده اند. به اقرار و اعتراف اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی ، امری که تمدن بشری را به شدّت مدیون تمدن ایران زمین کرده است ، چیزی نیست جز غنای فرهنگی ،که تمدن ایرانی به بشریت عرضه نموده است. به تعبیری « تاریخ و انسانیت از لحاظ ادب و هنر و همچنین از لحاظ دین و اخلاق به فرهنگ ایرانی بسیار مدیون است.» بی شک ملتی با این پشتوانه ی فرهنگی و برجستگی تمدنی ، بایستی با مراقبه دایمی و تلاش پیگیر ، از یک سو از گذشته ی غرورآفرین ملّی – اسلامی خود حراست و حفاظت نماید و از سویی با آموختن های پیاپی و ارتباط صحیح و هدفدار با سایر ملل و فرهنگ ها بر غنای داشته ها و افتخارات خود بیافزاید. پر واضح است که در این میان بر اصحاب قلم ، نویسندگان متعهد و تشنه کامان فرهیختگی و فرزانگی است که با تحقیق و تدقیق و رعایت عدل و انصاف آثاری سرشار از نکته و دقیقه عرضه دارند تا ضمن ماندگاری اثر ، بر ارزش و کرامت قلم و اصحاب قلم نیز افزوده گردد. انشاء الله

کورش تنگستانی – کارشناس ارشد حقوق بین الملل

یک نظر

  1. با سلام ودرود خدمت نویسنده محترم…
    باتشکرربه بیانات ارزشمندومفید که این روز مهم را در ذهنها تداعی نمودید

در تلگرام منتظر شما هستيم
کانل خبری لیمر